yels;dla nqoaêu;=ka md¾,sfïka;=jg hjuq

Pkaoh m%ldY lsÍug

To cast your Vote

fuu wjldYh b;d j.lSfuka Ndú;d lrkak
fuys we;=<;a ù we;s fhdacs; kï ish,a, Tn w;rskau úúO fya;= ldrKd mokïj fhdackd lr tjQ kï jk w;r ta ish,a, fyd|ska msßlaid n,d nqoaOsu;aj Tfí Pkaoh Ndú;d lrkak

ඔබට අවශ්‍ය අපේක්ෂකයා / අපේක්ෂකයින් පහත දැක්වෙන ලැයිස්තුව බලා තෝරාගත හැක.
එසේ නැතහොත් නම මෙහි සඳහන් කර සොයාගත හැක.

ඔබට අපේක්ෂකයන් 225ක් දක්වාම ඡන්ද 225ක් මෙහි ප‍්‍රකාශ කළ හැකි බව සලකන්න (එක් අයෙකුට පමණක් නොවේ)

List of Nominees

28 Votes

Chandana Gunawardana

MA in Communication- PHEI Russia, Post Graduate in Creative Thinking- FES France, BA (Hons) Mass Communications, University of Sri J'pura

Chandana, a visionary leader who transforms people's lives to create greater success & happiness in all areas of life including career, business, health, wealth & relationships by training them with passion, enthusiasm & confidence. His guidance helps to change self-sabotaging patterns and belief systems and his task is grounded in maintaining dignity, believing that each of us can change, improve and grow, regardless of the situation. He has trained thousands of individuals and companies to realize their goals. He is the only Personality Development Trainer to have conducted 125 Free Workshops covering tens of thousands of persons. With over two decade of experience in personality development & corporate training, he has authored over 30 Books to share his knowledge with the audience and has also published 18 audio CDs and 04 DVDs on various subjects. He has contributed as a resource person in a number of very popular TV and Radio programmes and the number exceeds 100. He is an alumni of Universitiy of Sri Jayawardenepura and has a Masters in Communication from PHEI Russia, a Post Graduate Diploma in Creative Thinking from FES France, Post Graduate Diploma in Positive thinking for community empowerment and social marketing UJN India, Post Graduate Diploma in Writership and communication from the University of Sri Jayawardenepura, Trained as a NLP Practitioner in Singapore and Japan and a Trained Practitioner of Spiritual Intelligence Management for productivity in Malaysia....

18 Votes

Mendis Wickramasinghe

MSc in Environment Science, BSc(Hons) in in Environmental Sciences and Natural Resource Management

ක්‍රීයාකාරී පරිසරවේදියකු හා මානවහිතවාදියෙක් වන මොහූ නිහඬ සේවයක් ඉටු කරන පුද්ගලයකි. මොහු නව ජීවී විශේෂ 23ක් සොයගන්න ලද අපූරු උභයජීවී විද්‍යාඥයකි. ...

108 Votes

Prof. Chandima Gomes

PhD in Lightning Protection and Thunderstorm Physics-Uppsala University-Sweden, CEng (UK), CPhy (UK), BSc (Hons) in Physics - University of Colombo,

දකුණු අප්‍රිකානු විශ්වවිද්‍යාලයක මහාචාර්යවරයෙකු වශයෙන් මේ වනවිට සේවය කරන චන්දිම ගෝමස් මහතා, දේශපේ‍්‍රමී ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකි, භෞතික විද්‍යාඥයෙකි, ලේඛකයෙකි. තවද ආසියාවේ සහ අප්‍රිකාවේ අකුණු ආරක්ෂණ හා විදුලි සුරක්‍ෂිතතාව පිළිබඳ ප්‍රමුඛ පුහුණුකරුවෙක් ලෙස සේවය කරන ඔහු බොහෝ හැකියාවන් ඇති බුද්ධිමතෙකි. මීට පෙර ඔහු මැලේසියානු විශ්වවිද්‍යාලයකද මහාචාර්යවරයෙකු වශයෙන් සේවය කර ඇත. එමෙන්ම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජාතික අකුණු ආරක්ෂණ ආයතනය ඇතුළු බොහෝ ආයතනවල උපදේශකයෙකු ලෙසද සේවය කරයි. ඔහු පිළීබඳ වැඩි විස්තර පහත වෙබ් අඩවිවලින් ලබාගත හැක....

208 Votes

Arun Siddharth Mayithreyan

-

මෑතකදී කරලියට ආ ද්රවිඩ තරුණ කණ්ඩායමක නායකයා ලෙස ජනතාව හඳුනාගත් මොහු, විප්ලවකාර සමාජවාදී, මධ්යස්ථ හා වෙනස් මත දරණ ද්රවිඩ තරුණයෙකි. වෛද්ය විද්යාව ඉගෙනීමට රුසියාවට ගොස් නැවත මෙරටට පැමිණ, දේශපාලනයට අවතීර්ණ වී බොහෝ විෂයන් පිළිබඳ තනිවම ඉගෙනීමක් කළ ජනමාධ්යවේදියෙකි, ගුරුවරයෙකි. ...

15 Votes

Dr. Sisira Ranatunga

PhD in Finite Element modelling and polymer composites-University of Sri Jayewardenepura, MSc. in Polymer/Plastics Engineering -Unversity of Moratuwa, BSc in Engineering - University of Peradeniya

නිෂ්පාදන ඉංජිනේරුවෙකු මෙන්ම, රටේ ප‍්‍රමුඛ රබර් නිෂ්පාදන අපනයන ආයතනයක ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරී වන, ආචාර්ය සිසිර රණතුංග මහතා රටට ජාතියට බොහෝ ආදරය කරන දේශපේ්‍්‍රමියෙකි, එමෙන්ම ඉතා දක්ෂ කළමනාකරුවෙකි. ...

50 Votes

Dr. Piyavi Wijewardene

PhD in Philosophy - Managment and Science University (Malaysia). MBA- University of Colombo, Post Graduate Diploma - National University Singapore. BSc Agriculture - University of Peradeniya

Dr Piyavi is a dreamer and experienced researcher who believes in change. He has taken many initiatives to change media industry and keep sharing novel knowledge to society in a creative way....

27 Votes

Janaka Athauda

B.Sc(Hons) Computer Science, M.Sc in Computer Science, M.Sc. in Applied Electronics

රටට සහ රටේ අනාගත දුවා දරුවන් හට තාක්ෂණය සහ විශය දැනුම ලබා දෙමින් නිහඩ සේවයක් කරනා තවත් එක් නිහඩ විරුවෙකි. පවත්නා දේශපාලනයට විරුද්ධ අන්තගාමී නොවූ මධ්‍යස්ථ මතධාරී පුද්ගලයෙකි. ස්වයං රැකියා කිරීමට තරුණ පරපුර යොමු කිරීම සදහා පුහුනු වැඩසටහන් පවත්වමින් රටේ විවිද ප්‍රදේශවල සැරිසරන ඔහු අඩු ආදායම්ලාභී දරුවන් සදහා තම නිවසේ පන්ති පවත්වන physics ගුරුවරයෙකි....

7 Votes

Prof. Rangika Halwathura

Ph.D. (Moratuwa), C.Eng., MIESL, AMSSE, B.Sc. Eng. (Moratuwa),

Halwathura was born 4 February 1978 in Kalutara, Sri Lanka. He was raised in a family of four consisting of his parents and his younger brother, Shanaka Halwathura, a Sri Lanka Army officer. He attended Kalutara Vidyalaya National School. Halwathura graduated with first-class honors from the University of Moratuwa with a bachelor's of science in engineering. He later completed his doctorate degree in structural and building services engineering in 2008 from the same institution....

14 Votes

Indunil Fernando

MBA (Infrastructure University, Kuala Lumpur) BBA (European Continental University)

කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් මුලික අධ්‍යාපනය ලද ඉඳුනිල් ප්‍රනාන්දු මහතා විශිෂ්ට ව්යාපාර කළමනාකරණයෙකු සහ අලෙවිකරණ සහ ව්යාපාර සංවර්ධන වෘත්තිය විශේෂඥයෙකු වේ. දැනට ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ආයතනයක නියෝජ්ය සාමාන්‍යාධිකාරී වරයෙකු ලෙස සේවය කරන අතර මිට පෙර වසර විස්සකට අධික කාලයක් ඔහු ලන්කාවේ විවිධ අංශ වල මුල් පෙලේ පුද්ගලික ආයතන ගණනාවක උසස් තනතුරු හොබවා ඇත. රැකියාවට අමතරව රටේ පොදු ජනතාවගේ ජිවන තත්වය නගා සිටුවීමට නිතර කාලය, ශ්රමය සහ මුදල් පරිත්‍යාග කරන ශ්රේෂ්ට මනුෂ්යයෙකි. යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය අංශයේ ජාත්යන්තර කථිකයෙකු ලෙස කටයුතු කරන ඔහු විවිධ ජාත්යන්තර සංවිධාන වල ඉහල නිලතල ස්වේච්ඡාවෙන් දරමින් විශාල සේවයක් ඉටු කරයි. Global Goodwill Ambassadors-USA සංවිධානයේ ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ උප සභාපති සහ ශ්‍රී ලංකා පරිච්ඡේදයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරන අතර International Foundation for tolerance සංවිධානයේ උපදේශක මණ්ඩල සාමාජිකයෙකුද වෙයි. ඔහු 2016 දී සමශ්‍රි දේශකිර්ති සම්මානයෙන් පිදුම් ලද අතර දැනට සාමවිනිසුරු වරයෙකු ලෙස සේවය කරයි. ...

22 Votes

Tissa Jananayake

BSc in Bio science- University of Colombo

පාසල් දරුවන් අතර ඉතා ජනප‍්‍රිය වී සිටි දක්ෂ ජීව විද්‍යා ගුරුවරයෙකු වන ඔහු, මෑතක සිට ඔහුගේ අන්තර්ජාල දේශන සවන් දීමට හුරු වූ වැඩිහිටියන් අතරද ජනපි‍්‍රය වී සිටි. හුදෙක් විෂය කරුණු පමණක් නොව, පාසල හැරගොස් වැඩිහිටියන් සහ පුරවැසියන් බවට පත්වන උසස් පෙළ දරුවන් සමාජයේ වගකිවයුතු පුරවැසියන් බවට පත්කිරීමට, තම දේශන කාලයද වැයකරමින් කරනා මගපෙන්වීමක් අගය කළයුතු ෙවී. ...

182 Votes

Uvindu Wijeweera

Msc in Political Science and Sociology-Russia

රෝහණ විජේවීර මහතාගේ එකම පුතු වන ඔහු උගත් බුද්ධිමත් ස්වාධීන අදහස් හා සමාජ අවබෝධයක් ඇති තරුණයෙකි. කුඩා කළ සිට දේශපාලන වටපිටාවක හා හමුදා කඳවුරක රැකවරණය ලබමින් ජීවත් වී ඇති ඔහු, මේ වනවිට රුසියානු විශ්ව විද්‍යාලයකින් දේශපාලන විද්‍යාව හා සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ දර්ශනපති උපාධියක් ලබා ඇත....

394 Votes

Dr. Ven. Mawarale Bhaddiya

MPhil/PhD - Post Graduate Institute of Pali & Buddhist Culture, Master of Arts in Sinhala - University of Kelaniya, Bachelor of Arts in Sinhala (Hons) - University of Colombo,

ශාස්ත්රපති අති පූජ්ය මාවරලේ භද්දිය නාහිමියන් වහන්සේ වසර ගණනාවක් බුදු දහම ප්රගුණ කොට, දහම් සේවාවේ හැසිරෙමින් සිටින, දක්ෂ තරුණ චතුර කථික හිමි නමකි. තම තරුණ වයසේදීම භික්ෂු පුහුණු මධ්යස්ථාන ගණනාවක නිර්මාතෘ හා විහාරාධිපති ධුරයන් හා ශාසනික සහ සමාජ සේවා රැසක ප්රධාන සංඝනායක පදවින් දැරිම උන්වහන්සේගේ උනන්දුව කැපවීම කාර්ය ශූරත්වය හා නායකත්ව ලක්ෂණ මැනවින් පෙන්වයි. විශේෂයෙන්ම උන්වහන්සේ ඒ සියල්ලේදීම තම විනය රැකගනිමින්, තරුණ පරපුරට දේශපේ්රමීව ඉතා සාමකාමී සාර්ථක මගපෙන්වීමක් කරන සේක....

213 Votes

Dr. Vinya Ariyaratna

MBBS specialized in community medicine - Faculty of Medicine-University of Colombo.

වෛද්ය වින්යා ආරියරත්න මහතා ප‍්‍රජා වෛද්ය විද්යාව පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්යවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරයි. සර්වෝදය ශ‍්‍රමදාන ව්යාපාරය සමග දශක තුනකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ සමීපව කටයුතු කළ අතර ශ්රී ලංකාවේ සෑම දිස්ති්රික්කයකම ජනතාවගේ සංවර්ධනයට ඉමහත් දායකත්වයක් ලබා දුන්නේය. වර්තමානයේ සර්වෝදය ව්යාපාරයේ සභාපති ලෙස ඔහු කටයුතු කරයි. ඔහු ජාත්යන්තරව පිළිගත් පුද්ගලයෙකුද වන අතර අතර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඇතුළු විවිධ ජාත්යන්තර සමුළුවලට ඇමතීමට ආරාධනාද ලබා ඇත. ඔහු නාලන්දා විද්යාලයේ ආදි සිසුවෙකි. මෑතකදී ඔහුගේ පාසලේ *සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය. Dr Vinya Ariyaratne is a qualified medical doctor who is specialized in community medicine. He closely worked with Sarvodaya Shramadana movement for more than three decades and contributed immensely towards people development in all districts in Sri Lanka. He currently serves as the President for Sarvodaya Movement. He is well recognized internationally and being invited to address various global forums including UN. He is an old boy of Nalanda College and recently he was felicitated by the school’s OLd Boys Association for his great achievements ....

26 Votes

Rajindra Rohitha

M.Sc. aquaculture(AIT), B.Sc. Agriculture (University of Peradeniya), Post Graduate in Regional Industrial Development

I am a development professional with 33 years of working experience in Sri Lanka, Southeast Asia (Vietnam), South Asia (Bangladesh, Pakistan, Afghanistan) and Africa (Zambia). My specialized fields are Food and Nutrition Security, Agriculture and Agribusiness Development, Natural Resource Management and Disaster Risk Reduction. I have vast experience in the socio-economic development of developing and fragile countries...

8 Votes

Senaka Sinhalage

BEng.

සේනක සිංහලගේ යනු වෘත්තීය ඉංජිනේරුවෙකු වශයෙන් රටේ බොහෝ අත්‍යවශ්‍ය සමාජීය හා දේශපාලනික ගැටළුකාරී අවස්ථාවන්හිදී නිරතුරුවම ඉදිරිපත් වෙමින් ඒ සඳහා විසඳුම් සෙවීමට තම ශ‍්‍රමය ධනය හා කාලය වැයකරමින් කටයුතු කරන දේශප්‍රෙමියෙකි. ...

112 Votes

Isuru Subasinghe

MBA Marketing (US), BA International Relations (Japan)

ඉසුරු සුබසිංහ (37, විවාහක) හැදී වැඩුණේ ති‍්‍රකුණාමළය නාවික කඳවුරේ ය. ජපන් විශ්ව විද්‍යාලයක ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ මූලික උපාධියද එක්සත් ජනපද විශ්ව විද්‍යාලයක අළෙවිකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය සම්පූර්ණ කර ඇත. මේවනවිට ඔහු නවෝත්පාදන උපදේශකයෙකු ලෙස විශාල සමාගම්වල සහ ජපාන රජයට සේවය කරයි. ඔහුගේ ඔහුගේ පියා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේද මව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ පළමු ප්‍රාථමික පාසලේ විදුහල්පතිනිය ලෙසද සේවය කර විශ‍්‍රාම ලබා ඇත. කුඩා කළ සිටම තම මාතෘ භූමිය දැඩි ආදරයකින් හැදී වැඩුණු ඔහු මනා විනයක් හා හික්මීමක්ද ඇති, වගකීම් සහගත තරුණයෙකි. ...

47 Votes

Muditha Champika

BSc in Quantum & Electronic Engineering (University of Tsukuba - Japan)

ඉංජිනේරැ උපාධි දාරියෙකු වන මා, කලක් ඉංජිනේරැ ක්ෂේත්‍රයේ සේවය කොට වර්ථමානයේ ගුරැවරයෙකු වශයෙන් සේවය කරමි. දේශපාලනයට එතරම් කැමැත්තක් නොමැති මුත්, රටේ වත්මන් තත්වය හමුවේ උගතුන් දේශපාලනයට එක්වීමට මැලි කමක් දක්වන බැවින්, රටට ආදරය කරන උගතුන්ට පූර්ව ආදර්ශයක් වෙමින් මෙසේ මාගේ නම සදහන් කරමි. මේ රටට සේවයක් කිරීමට කැමති රටට ආදරය කරන උගතුන්, විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරැන්, ඉංජිනේරැවරැන්, වෛද්‍යවරැන් සිටීනම් පැකිලීමකින් තොරව මෙහි නම සදහන් කරන මෙන් කාරැණිකව ඉල්ලමි. දේශපාලනය කරත් නැතත් රට ආගාධයක වැටී ඇති මේ මොහොතේ නිහඩ නොවී, රට වෙනුවෙන් අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් තමාගේ යුතුකම ඉටුකලා යැයි සතුටු විය හැකි හැගිම පෙරටු කොට මෙසේ නම ඇතුලත් කරමි....

198 Votes

Dr. Harsha Subasinghe

Ph.D. in Artificial Intelligence and Software Agents - City University, London., MSc. in Information technology, BSc. in Electrical and Electronics Computing - Middlesex University, UK,

නවතම වේගා (VEGA) රථයේ කීර්තිමත් නිපැයුම්කරුවා වන ඔහු CodeGen සමූහ ව්යාපාරයේ නිර්මාතෘ, සභාපති සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරියාද වන අතර ඔහු තම ව්යාපාරය මේ වන විට ශ්රී ලංකාව, එක්සත් රාජධානිය, කැනඩාව සහ එක්සත් ජනපදය පදනම් කරගත් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් පන්සියයකට (500) අධික සංඛ්යාවක් දක්වා වර්ධනය කර තිබන අතර ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත විසඳුම් ලබා දීමටද එම සමාගම ප්රසිද්ධය. එමෙන්ම ඔහු UDA සමඟ මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරමින් හරිත, පරිසර හිතකාමී, බලශක්ති කාර්යක්ෂම පිරිසැලසුම් සහ නවෝත්පාදන සමාගම් ඉලක්ක කර ගනිමින් ඔවුන්ගේ මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා ඉලක්ක කර ගත් ජාත්යන්තර මට්ටමේ අවකාශයන් සැකසීමට උපකාර කරයි. දේශීය හා නාගරික ප්රදේශවල කෘෂිකාර්මික කර්මාන්තය ප්රශස්ත කිරීම සඳහා ප්රබල විසඳුමක් ලෙස පළිබෝධනාශක රහිතව සිරස් කෘෂිකර්මාන්ත (Hydroponic vertical farming) කරණයේ පෙරලියක් කල AiGrow (https://aigrow.lk/) හි නිර්මාතෘ වරයාද ඔහුය. එමෙන්ම පරිසර හිතකාමී විදුලි වාහන සඳහා ආරෝපණ මණ්ඩල (Charging Systems ) නිපදවන https://chargenet.lk/ ව්යාපාරයේ නිර්මාතෘ වරයාය. ...

6 Votes

Pathum Tharindu Madushan

BSc. Eng (Hons)- University of Moratuwa

අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විදයාලයේ ආදි සිසුවකු වන මා මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයෙන් යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු උපාධියක් හදාරා ඇත්තෙමි. දැන්ට ඉංජිනේරුවෙකු ලෙස රැකියව සිදුකරමි. රට ආගම ජාතිය කෙරෙහි ඇල්මක් ඇති මා දැනට රටේ තත්වය ගැන කළකිරී ඇත්තෙමි. රටේ දියුණුව වෙනුවෙන් හැකි උපරිමයක් කිරීමට කැමැත්තෙමි....

3 Votes

Subash kodikarage

-

Subash kodikarage is a Presidential candidate for 2020 and he has developed our National Policy Proposal with the theme #MakeSriLankaGreat. His home town is Galle. He is Sinhala Buddhist and a simple, ordinary citizen in Srilanka. He attended Vidayaloka Maha Vidyalaya, Galle. Upon completion of his Ordinary Level Exams, he went to Italy to pursue his higher studies in Law and Political Science and he possesses a Diploma in political science (Italy). ...

72 Votes

Chirantha Kanchana Peramunage

MBA - Northampton University, United Kingdom, BSc. (Hons) in IT - SLIIT, Reading for MSc. in Engineering with Energy Informatics specialisation (Final year) - University of Applied Sciences, Austria.

Graduate student currently studying Masters in Energy Informatics at FH Hagenberg Campus, Upper Austria. IT/ Engineering professional with 4 years of experience working in different organisations. A volunteer & a humanitarian. First Sri Lankan student to study in the field of Energy Informatics. Proud Sri Lankan expatriate currently living in Austria. ...

11 Votes

Asitha G Punchihewa

BSc (biology) Australia, MA (Development studies) SriLanka

Asitha is a professional with international education and exposure. He understands social issues well and analyses it with international contexts. He has the ability to work with any person from rural poor to rich international. He has written over five books on child rights, housing, culture, sexual/reproductive health/tourism, knowledge outsourcing, human trafficking, migration, Islamic extremism and much much more....

64 Votes

Thilak Kandegama

-

තිලක් කන්දේගම යනු, ඔබ මාධ්‍ය තුළින් නිරතුරුවම හමුවන, අප රටේ ගොවිතැන පරිසරයට හානිනොවන ආකාරයට හා සොබාදහම සමඟ අත්වැල් බැඳගෙන සිදුකිරීමට අවශ්‍ය දැනුම බෙදෙන හා දැනුම සොයන ගොවි පර්යේෂකයෙකි. දේශීය ගොවිතැන් ක‍්‍රම පිළිබඳ ඔහුගේ දැනුම හා අත්දැකීම් බොහෝය. අප රට කෘෂිකර්මයෙන් ස්වයංපෝෂිත කිරීමට ඔහුගෙන් අපට ලබාගත හැකි දේ බොහෝය. ...

299 Votes

Dr. Sanjiva Weerawarana

PhD in Computer Science – Pardue University- USA, MS Applied Mathematics/Computer Science- Kent State University, BS Applied Mathematics,

ආචාර්ය සංජීව වීරවරන ලොව ප්රකට WSO2 සමාගමේහි නිර්මාතෘ සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකි. ඔහු 2017 වන තෙක් එහි ප්රධාන විධායක නිලධාරියා විය. WSO2 ආරම්භ කිරීමට පෙර ආචාර්ය සංජීව වීරවරන වසර අටකට ආසන්න කාලයක් IBM Research හි සේවය කළ අතර එහිදී ඔහු නැගී එන කර්මාන්ත ප්රමිතීන් නව්යකරණයන් (Innovation in Emerging Industry Standards ) පිළිබඳ අවධානය යොමු කළේය. IBM හි, ඔහු වෙබ් සේවා (Web Services Platform ) ආරම්භකයින්ගෙන් කෙනෙකු වූ අතර, සමාගමේ පුළුල් තාක්ෂණික නායකත්වය අගයමින් සංජීව 2003 දී IBM තාක්ෂණ ඇකඩමියටද තේරී පත් විය. ආචාර්ය සංජීව වීරවරන වසර ගණනාවක් තිස්සේ ලොව විවෘත මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා කැපවී සිටී. 2003 දී ඔහු විසින් ලංකා මෘදුකාංග පදනම (Lanka Software Foundation - LSF) ආරම්භ කරන ලදී. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලින් විවෘත මෘදුකාංග සහභාගීත්වය ප්රවර්ධනය කිරීමේ කාර්යභාරය අගයමින් 2005 අප්රේල් මාසයේදී ඔහු Open Source Initiative (OSI) මණ්ඩලයට තේරී පත් වූ අතර එහි වසර දෙකක් සේවය කළේය. මොරටුව විශ්ව විද්යාලයේ පරිගණක විද්යා හා ඉංජිනේරු අංශයේ අර්ධකාලීනව උගන්වන ආචාර්ය සංජිව, මොරටුව සහ කොළඹ විශ්ව විද්යාල වල කර්මාන්ත උපදේශන මණ්ඩල සාමාජිකයෙකි. ...

26 Votes

Jayantha Wijesinghe

CIM (UK)

Jayantha Wijesingha is a Sustainability Consultant currently working as a consultant to EU-Sri Lanka development corporation WASH project with Solidaridad. He is also a Climate Champion, a professional marketer turned conservationist with over 10 years experience in Sri Lanka and South East Asia working on Climate Change, Conservation strategy Planning, Eco system restoration and Sustainable development. He was awarded a climate champion by Climate Group,WWF, Earthwatch and Smithsonian tropical institute and was a part of research programme that was supported by the Royal Society, UK. He is also the convener of Rainforest protectors of Sri Lanka and an advisor/consultant to many corporate sector initiatives and regional level environment organizations. ...

59 Votes

Dr. Tharmalingam Kirubendran

MBBS (Sri Lanka)

ඔහු වෘත්තියෙන් වෛද්යවරයෙකි. මානවහිතවාදියෙකි. චිත්ර කලාවට හා සංගීතයට ලැදි දක්ෂ කලාකරුවෙකි. ජාතිභේදයෙන් තොර, යහපත් ආකල්ප පිරුණු මිනිසුන් සිටින, සියළු ජාතීන් සමගියෙන් වෙසෙන, සාමකාමී ශී්ර ලංකාවක් ගොඩනැගීමට වෙහෙසෙන අයෙකි. උතුරේ හා දකුණේ ජනජීවිතය හොඳින් හඳුනන ඔහු වැනි සාමයට ලැදි තරුණ උගතුන් ජාතික සමගියටද පාලමක් වේ. ඔහු සාමාන්ය වැසියා සමඟ සමීපව, මහපොළොවේ පයගසා ජීවත්වන, අහංකාරයෙන් තොර, නිහතමානී, සරල මිනිසෙකි. ...

55 Votes

Tharindu Gunathilaka

BSc (Special) in Zoology – University of Peradeniya

වෘත්තීය වශයෙන් සර්වෝදය වයාපාරයේ සේවය කරන ඔහු තිරසාර සංවර්ධනය, ප්‍රජා පාදක සංරක්ෂණය, පාරිසරික යුක්තිය, තිරසාර කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත්, පාලනය සහ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය කෙරෙහි නිරන්තරයෙන් අවධානය යොමු කරන පර්යේෂකයෙක් සහ පරිසර සංරක්ෂණ ක්‍රියාකාරිකයෙකි. ඔහු 2013 දී පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සත්ව විද්‍යාව පිළිබඳ විශේෂ උපාධියක් ලබා ගත් අතර විශ්ව විද්‍යාල සංගම්, සමාජ ව්‍යාපාර, ප්‍රජා ආයතන සහ රාජ්‍ය නොවන සංරක්ෂණ ආයතන සමඟ වැඩ කරමින්, ඉන් අනතුරුව සත්ව විද්‍යාඥයින්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා විය. එමෙන්ම පරිණාමීය පරිසර විද්‍යාව පර්යේෂණ මගින් සංරක්ෂණ විද්‍යාව පිළිබඳවද මිනිසුන්ට සහ සියලු ජීවීන්ට වැඩි තිරසාර බවක්, යුක්තියක් සහ සාමයක් ගෙන ඒම සඳහාද ඔහු කැපවෙමින් සිටී. ...

28 Votes

Chandana Gunawardana

MA in Communication- PHEI Russia, Post Graduate in Creative Thinking- FES France, BA (Hons) Mass Communications, University of Sri J'pura

Chandana, a visionary leader who transforms people's lives to create greater success & happiness in all areas of life including career, business, health, wealth & relationships by training them with passion, enthusiasm & confidence. His guidance helps to change self-sabotaging patterns and belief systems and his task is grounded in maintaining dignity, believing that each of us can change, improve and grow, regardless of the situation. He has trained thousands of individuals and companies to realize their goals. He is the only Personality Development Trainer to have conducted 125 Free Workshops covering tens of thousands of persons. With over two decade of experience in personality development & corporate training, he has authored over 30 Books to share his knowledge with the audience and has also published 18 audio CDs and 04 DVDs on various subjects. He has contributed as a resource person in a number of very popular TV and Radio programmes and the number exceeds 100. He is an alumni of Universitiy of Sri Jayawardenepura and has a Masters in Communication from PHEI Russia, a Post Graduate Diploma in Creative Thinking from FES France, Post Graduate Diploma in Positive thinking for community empowerment and social marketing UJN India, Post Graduate Diploma in Writership and communication from the University of Sri Jayawardenepura, Trained as a NLP Practitioner in Singapore and Japan and a Trained Practitioner of Spiritual Intelligence Management for productivity in Malaysia....

189 Votes

Prof. Mahinda Pathegama

PhD in Artificial Intelligence - University of South Australia, MSc, BEng (1st Class Hons) (Elect & Mechatronics Eng), Dip.Eng (Electronics & Telecommunication Eng)

මහින්ද පාතෙගම යනු කීර්තිමත් ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥයෙකි. අප රටේ නාමය ජාතයන්තරයේ ඉහලින් ඔසවා තැබීමට සමත්වුණු ඔහු, නව විද්‍යා සොයාගැනීම් අති විශාල සංඛ්‍යාවක් ලොවට හෙළිකර රටවල් 33ක ලිඛිත පිළිගැනීමට ලක්ව ඇත. ලොවට කළ සේවය අගයමින් ජාත්‍යන්තර සම්මාන 9 කින් පිදුම් ලද ලාංකිකයාද ඔහු වේ. ඒ අතර "ලොව හොඳම කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිලිබඳ නව සොයාගැනීමට හිමි ජාත්‍යන්තර සම්මානය" 2003 වසරේදී රුසියාවේදී ඔහු වෙත පිරිනැමිණි. රටක් දියුණු කළ හැකි බුද්ධිමත් ශිල්පීය ක්‍රම ගණනාවක් මෙන්ම නවෝත්පාදන ක්‍රමයන් පිලිබඳ ඔහුගේ අසමසම බුද්ධිය, දක්ෂ දැනුම සහ නිපුණත්වය ලෝකයේ දියුණු රටවලින් මහත්සේ ගෞරවාදරයට පත්ව ඇත්තේ ලිඛිත පිළිගැනීමකටද ලක්වුණු ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥයෙකු ලෙසය. විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාව, ප්‍රංශය සහ රුසියාව යන රටවල ලොව ප්‍රකට විද්‍යාඥයින් තෙපලක් විසින්ම ඔහුගේ හැකියාවන් මහත් ඇගයීමට ලක්කර තිබු අතර ඔවුන් ජාත්‍යන්තරයට එක්කළ ලිඛිත වාර්තාවල දක්වා තිබුනේ, 'මහින්ද පාතෙගම යනු ලොව සිටින විශිෂ්ඨ ගනයේ විද්‍යාඥයෙකු' බවටත් ඔහු 'ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලොවට දුන් දායාදයක්' බවටත් දක්වමින් වීම ලංකාවට අභිමානයක් ගෙන දෙන්නකි. විශ්වය පිලිබඳ ඔහුගේ නව දැක්ම ඔහු ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිවුණු දාර්ශනයෙකු ලෙසින් ලොව නන් දෙස ප්‍රකට විය. බුද්ධිමතුන් අපරට හැරදා යන යුගයක, ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඔහු දැරූ මහාචාර්ය පදවිය ඇතුළු තමනට හිමි වරප්‍රසාද සියල්ල හැරදා මව්බිමට නැවත පැමිණ තම සේවය වසර 15 කට අධික කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේම රැඳී සිටිමින් අප රටට සැපයුවේ කිසිදු මුදලක් ලබා නොගෙන වීම ඔහු තුලින් දිස්වන විශේෂ ගුණාංගයකි. අප රටට ලබාදී ඇති නවෝත්පාදන ක්‍රම රාශියක් වන අතර අද ජනතාව බුක්ති විඳින තාක්ෂනයන් කිහිපයකම නිර්මාතෘවරයා වන්නේද ඔහුමය. ඒ අතර රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති ආදී සජීවී රූපවාහිනී විකාශනයන් ආපස්සට හෝ ඉදිරියට ගොස් නැවත නැවතත් නැරඹීමේ පහසුකම සහිත විද්‍යා සංකල්පයේ නිර්මාතෘවරයා ඔහු වන අතර එය අප රටේ රජයට ඔහු නොමිලයේම ලබාදුන්නකි. තවද, රට අස්ථාවර අවස්ථාවක, රට වටකර බැඳි රන්වැටසේ වන රේඩාර් තාක්ෂනය වෙනුවෙන් කළ ඔහුගේ ප්‍රධාන දායකත්වය අපිරිමිතය. 'නව නිපැයුම් තුලින් ජාතිය ගොඩනැගීමේ මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා' ව්‍යාපෘතිය හඳුන්වා දුන්නේය. 'නව ලොව නව දැනුම දැයේ දරුවන්ට' මැයෙන් දැනට වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ රටපුරා වෙසෙන අප රටේ දරුවන් වෙනුවෙන් නිහඬ සේවයක් කරමින් සිටී. මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සහ university of South Australia වලින් වැඩිදුර අධාපනය ලබා ඇත. විදුලි ඉංජිනේරු සහ රොබෝ ඉංජිනේරු පිලිබඳ "පළමු පන්තියේ ගෞරව ඉංජිනේරු උපාධිය" සවුත් ඕස්ට්රේලියා විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සමත්වූයේ එහි වැඩිම ලකුනු ලද ඉංජිනේරුවා වෙමින් චාන්සලර් සම්මානයද හිමිකරගනිමිනි. කෘත්‍රිම බුද්ධිය (Artificial Intelligence) පිලිබඳ ඉංජිනේරු උපාධියේ PhD (ඉංජිනේරු ආචාර්ය උපාධිය) ඔහු ඕස්ට්‍රේලියාවේදී ලබා ගති. ක්ෂේත්‍ර ගණනාවකින් එකසේ දක්ෂතා දක්වන විද්වතෙකු වේනම් ඒ මහින්ද පාතෙගම බව ඔහුගේ අධ්‍යාපන උපාධි සාක්ෂි දරයි. එම ක්ෂේත්‍ර අතර, විදුලි සංදේශ, විදුලි ඉංජිනේරු, විද්‍යුත් ඉංජිනේරු, රොබෝ තාක්ෂනය, කෘත්‍රිම බුද්ධිය, මොලයේ සෛල විද්‍යාව, ස්නායු විද්‍යාව පමණක් නොව ආර්ථික විද්‍යා සහ කළමනාකරණය පිළිබඳවද අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උපාධි ලබා තිබීම විරලව කෙනෙකුට ලැබෙන විශේෂිත දෙයක් වන අතර එය අප රටට වඩවඩාත් ඵල ගෙනෙන බුද්ධිමතෙකු බව ප්‍රකට කරන්නෙකි. ඔහු විද්‍යාව හා තාක්ෂනය පමණක් නොව, දේශීය සංස්කෘතිය, කලාව, බෞද්ධ දර්ශනය, හෙල ඔසු වේදය, වන සම්පත, කෘෂිකර්මය, පරිසරය හා වාරිකර්මාන්තය යන අංශ දහයක එකසේ නිපුණතාවයන් පිහිටි විරල ගනයේ මානව සම්පතකි. එලෙසම රුහුනු සිත්තම්ගල්ලෙන රජමහ විහාර පෙරහරේ බස්නායක නිලමේ වශයෙන් දේශීය සංස්කෘතික අංගයන්ට ජීවය දුන් අයෙකි. පහතරට නර්තනයන් පිලිබඳ වැඩසටහන්ද, අංගම් පොර සටන් වැඩසටහන්ද ඔහු විසින් දියත්කර ඇත. වරක් අමරදේවයන්ද උපහාරයට ලක්වූ 'කළා ලොවේ නව නිපැයුම් කිරුළ' නිර්මාණය කරමින් දේශීය කලා ක්ෂේත්‍රයට දේශීය සංගීතයටද සේවය කරන අසමසම විද්වතෙකි. අපේ විද්‍යාඥයා ලෙසින් විරුදාවලිය ලත් මහාචාර්ය මහින්ද පාතෙගමයන් රට දැය සමය කෙරේ ඇත්තේ මහත් භක්තාදරයක් බව, ඔහුගේ අතින් ලියවුනු පණ්ඩිත් අමරදේවයන් ගැයූ "සතර මහා දිවයින් මැද බබලන පින්කෙත" ගීතයෙන්ද, ගායක සමන් ලෙනින් ගැයූ "මේ අපේ දේශයයි, දේශයේ ශක්තියයි" යන ගීතයෙන්ද ඔහුගේ මනස තුළ රැඳුනු සැඟවුණු දේශීයත්වය කෙතරම්දැයි යන්න සහ අපරටේ ප්‍රෞඪ ඉතිහාසය කෙතරම් අගයන කෙනෙකුදැයි මනාව හඳුනාගත හැක. Mahinda Pathegama is a Sri Lankan scientist. Mahinda has won international recognition for his expertise in scientific discoveries, notably in innovations of intelligent techniques towards advancement of science. He is also known for his new insight in to the Universe as a philosopher. His findings were accepted in many parts of the world, and won nine international awards for his original scientific works. His expertise expands in multi-disciplinary fields that have been gifted by his education along with multiple university degrees in Artificial Intelligence, Information and Electrical Engineering, Electronic, Telecommunication and Mechatronics Engineering, up to Doctor of Philosophy. He has made a scientific breakthrough by the name of 'Frequency-Forced Digital Processing'. His findings were accepted in many parts of the world, especially in Australia, Japan, Ukraine, Poland and Russia. According to the published media, his expertise expands in multi-disciplinary fields that have been gifted by his education along with multiple university degrees in Artificial Intelligence, Information and Electrical Engineering, Electronic, Telecommunication and Mechatronics Engineering, up to Doctor of Philosophy. ...

31 Votes

Indika Gamage

ZCE- , MCD - ,BSc. Computer Science and Mathematics modeling- Wayamba University of Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධනය කිරීම සදහා නවලොව නව අවස්ථා දිනාගනිමින් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීමට උත්සුක වන්නෙක් වන අතර රටේ අදායම ඉහල නැංවීම සදහා වෘත්තිකයන්ගේ මැදිහත් වීම වැඩිකිරීමටත් ඒ වෙනුවෙන් ප්‍රථම තොරතුරුතාක්ෂණ වැඩපිළිවෙල ඉදිරිපත් කල කණ්ඩායමේ ප්‍රධානියා ලෙසත් කටයුතු කළේය . ETCA/CEPA සටනේදී වෘත්තිකයන් වෙනුවෙන් පෙනීසිටි නායකයෙකි. තොරතුරු පනත මහජනයාට වඩා යෝග්‍ය තත්වයට ගෙන ඒම සදහා නිතිය ඉදිරියට ගිය අතර තොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයන්ගේ සංවිධානයේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරයි සාධාරණය යුක්තිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් නිතරම හඩ නගන්නෙකි. ...

3 Votes

Krishan Silva

MBA (PIM), BSc in Accountancy (University of Sri J'pura), FCMA (UK), CGMA (UK)

Well qualified personnel in the filed of Accounting and Finance, a price winner of CIMA- UK, a well experienced one in the filed of finance and administration in the private sector for over 12 years, founder and the Managing Director of Integrated Management Solutions (Pvt) Ltd which holds the title of the largest fine quality military beret manufacturer and exporter in South East Asia under the brand name of Beret House, offered job opportunities over 50, never ever offered bribes to supply military berets to SL forces. ...

237 Votes

Dr. Dayan Rajapaksha

MBBS- Colombo Medical Faculty, MBA, MBCS, MIEEE, MCS(SL)

වෛද්‍ය දයාන් රාජපක්ෂ යනු ශී‍්‍ර ලාංකික වෛද්යවරයෙකු, අධ්යාපනඥයෙකු සහ ව්යාපාරිකයෙකු වශයෙන් ක්ෂේත‍්‍රයන් කිහිපයක් තුළ ජයග‍්‍රහණයන් රැසක් ලැබූවෙකි. ඔහු ශී‍්‍ර ලංකාවේ පෞද්ගලික අංශයේ අධ්යාපන ආයතනයක් වන ඊසොෆ්ට් පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනයෙහි කළමනාකාර අධක්ෂවරයාද වේ. කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලැබු ඔහු 1999 දී කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයෙන් එම්බීබීඑස් වෛද්‍ය උපාධියද ලබා ගත්තේය. ඉන් අනතුරුව පරිගණක ක්ෂේත‍්‍රයේද මනා අධ්‍යාපනයක් ලැබූ ඔහු මෙ වනවිට විවිධ අයතනයන්හි තනතුරු බොහොමයක් හොබවමින්, පරිගණක ක්ෂේත‍්‍රයේ කථිකාචාර්යවරයෙක් වශයෙන්ද කටයුතු කරමින් සිටී. ...

14 Votes

Tharaka Hewa

PhD candidate in Network Security- University of Oulu, Finland, MSc. in Information Security- University of Colombo, BSc. in Computer Science- University of Colombo

He is currently reading for his PhD in Network Security. Having a vision to make Sri Lanka a greater country, he has good knowledge on the current political affairs. He posses the necessary skills to pave the way for a greater Sri Lanka....

511 Votes

Gamini Wijesinghe

MA. in Economics- Kyung Hee University, S.Korea, BSc in Public Administration-Uni. of Sri Jayewardenepura,

ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ 40 වන විගණකාධිපතිවරයා (2015-2019) ලෙස කටයුතු කළ ඔහු රාජ්‍ය සේවයේ අවුරුදු 35 ක්ම සේවය කර ඇත. ඊට පෙර ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්රමිති අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අධ්යක්ෂ ජනරාල් ධුරය හෙබවූ ඔහු දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අවුරුදු 28 ක්ද සේවය කර ඇත. රාජ්ය පරිපාලන සේවයේ කීර්තිමත් නිලධාරියෙක් ලෙසද කටයුතු කර ඇති ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේද සාමාජිකයෙකි. කළමණාකරණය හා ගිණුම්කරණය, ගිණුම් විගණනය හා අධීක්ෂණය, රාජ්ය පරිපාලනය හා ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳව දෙස් විදෙස් විශ්වවිද්යාල වල හදාරා ඇති ඔහු තුල එම විෂයන් පිළිබඳ මනා පරිණත වෘත්තීය දැනුමක්ද සතුව ඇත. එමෙන්ම කුඩා කළ ග්රාමීය ප්රදේශයක ඉපිද හැදී වැඩුණු ඔහු නාගරික ජීවිතය මෙන්ම සාමාන්ය ජනතාවගේ දිවි පෙවෙතද හොඳින් හඳුණයි. ...

123 Votes

Gamini Nanda Gunawardana

BSc.Eng (Hons), MBA, CEng, FIE (SL),

රසායනික ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ නිපුණත්වය ලැබූ වරලත් යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවෙකු වන ඔහු, බොහෝ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලවල සාමාජිකයෙකු වශයෙන්ද, විවිධ දෙස් විදෙස් සංවිධාන, රාජ්‍ය අංශයේ සංස්ථා, අමාත්‍යාංශ ආදියෙහිද විවිධ තනතුරු දරා ඇත. එමෙන්ම මෘදුකාංග ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය, ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ප්‍රතිනිර්මාණ අධ්‍යයනය, තොරතුරු තාක්ෂණ උපදේශනය, කළමනාකරණ උපදේශනය, ආයතනික සැලසුම්කරණය, ආයතනික පුහුණුව සහ නිපුණතා සංවර්ධනය, නව ව්‍යාපාර සහ ආයෝජකයින් සඳහා පහසුකම් සැපයීම, ආදී විෂයන් පිළිබඳවද ප‍්‍රමුඛ දෙස් විදෙස් ආයතනයන්හි දේශකයෙකු වශයෙන්ච කටයුතු කරයි. තවද "නායකත්වය සහ ක‍්‍රමෝපායන්" පිළිබඳ ජාතික පුවත්පත් වලට ඔහු නිතිපතා හරවත් ලිපි රචනා කරන අතර ශ‍්‍රී ලාංකිකයන්ගේ මූලික ජාතික ගැටළු පිළිබඳව රූපවාහිනී හා ගුවන්විදුලි සාකච්වඡාවලදී නිතිපතා හමුවන්නෙකි. ඩේලි මිරර් පුවත්පතේද "සික්ස්ත් සෙන්ස්" නම් වූ ජනපි‍්‍රය ලිපිපෙළක් රචනා කරන අතර "සිසු සවිය" නම් වූ පාසල් ශිෂ්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන හරහාද ශ‍්‍රී ලාංකික අනාගත නායකයින් සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතුවලට බොහෝ වෙහෙසී කටයුතු කරන්නෙකි. ...

178 Votes

Dr. Ranil Senanayake

Phd. In Systems Ecology – University of California, Msc. Entomology, BSc. (Hons) in Marine Biology and Genetics- University of California,

පරිසර විද්‍යාඥ ආචාර්ය රනිල් සේනානායක යනු ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසරයට බොහෝ ආදරය කරන, සුවිශේෂ බුද්ධිමතෙකි. ඔහු තම විශ්ලේෂණාත්මක බුද්ධියෙන් හා දැනුමින් අප රටේ පරිසර පද්ධතිය රැකගැනීමට, ප‍්‍රායෝගිකව යෙදිය හැකි කි‍්‍රයාකාරකම්, බොහෝ ධෛර්ය සම්පන්නව කර ඇත. අගමැති ඩී. එස්. සේනානායක මහතාගේ ඥාතිපුත‍්‍රයෙකු වන ඔහු අප රටේ කාබනික ගොවිතැන පුනර්ජීවනය කළේය. ඔහු පරිහානියට පත් තේ වතු ගෙන, එය ස්වාභාවික වනාන්තරය අනුකරණය කිරීමේ සංකල්පය වන ඇනලොග් වනාන්තරයක් බවට පරිවර්තනය කළේය. සාම්ප්‍රදායික කාබනික ගොවිතැන කෙරෙහි ඔහු තුළ තිබූ දැඩි ආශාව නිසා ලෝක ප්‍රකට පරිසරවේදියෙකු ලෙස අප්‍රිකාවේ සහ දකුණු ඇමරිකාවේ ප්‍රවීණයන් තම මව්බිමට ප්‍රවාහනය කිරීමට ඔහුට හැකි වූ අතර, වනාන්තර ආවරණය සමඟ තිරසාර කාබනික ගොවිතැන උපයෝගී කර අක්කර ගණනාවක් ඔහු අස්වද්දා ඇත. රසායනික ද්‍රව්‍යවලට දැඩි ලෙස විරුද්ධ වන ඔහු විෂ පොහොර ආනයනයට එරෙහි සටන්කාමී කාබනික ගොවියෙකි. ...

19 Votes

Gayan Kosala Fernando

BSc Business administration (University of Sri Jayawardenapura)

* Dip in Psychology University of Peradeniya, Dip in management AAT Srilanka * corporate Level student of Institute of Chartered Accountant of Srilanka * Dip in Banking & Finance මේ අපගේ සිවු හෙලයත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් විශ්වයේ උතුම්ම පින්බිම වූ මේ ලක් මවටත් පන දෙවැනි කොට ආදරය කරන අයෙක්මි. මේ සොභාදහමට පරිසරයට ආදරය කරන, නිබදවම මානසික දියුනුව හා සම්බුද්ධ ශාසනයේ අභිවෘද්ධියට කැපවෙන ග්‍රන්ත,ගීත හා විචාරයන් කරන සාහිත්‍යය රසාස්වාදියෙකි. මානුශීය ගුනධර්ම ඉහලින් අගයන සැමට සමානව සිතන ප්‍රසිද්ධ බුදු දහමට වඩා ගැබුරු බුදු දහ්මෙන් ලොව දකින නිදහස් චින්තනයක් ඇති තරුනයෙකි. බුදු දහමේ මග පෙන්වීම ඔස්සේ පැරනි අපේ පැවති හෙල තාක්ශනය ගවේෂණය කොට එය නවීන විද්‍යාව සමග බද්ධ කොට විස්තර කිරීමට උත්සහ දරන ගවේශකයෙකි. තනතුරට වඩා ආත්මගතව අපට මේ දේශය වෙනුවෙන් පරපුරින් පරපුරට අපේ ජාන ගතව පැමිනි යුතුකම් සමුදාය පිලිබද අවදානය යොමු කරන්නෙකි. සරල දුප්පත් පදනමක සිට පැමිනි විශ්වීය වශයෙන් සිතන අයෙක්මි....

30 Votes

Chathuranga Abeysinghe

BSc.Finance (Special), Unversity of Sri Jayawardenepura, CIMA - UK,

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ මූල්‍යය පිළිබඳ උපාධිය හැදෑරු චතුරංග, එම දෙපාර්තමේන්තුවේ විශිෂ්ඨම ශිෂ්‍යයාට හිමි රන් පදක්කම ලබා ඇත්තෙකි. පෞද්ගලික අංශයේ දත්ත විද්යාව පිළිබඳව විශේෂඥයෙකු ලෙස සේවය කරන ඔහු, CYPHER INDIA නැමැති ඉන්දියාවේ පැවතෙන දත්ත විශ්ලේශනය පිලිබඳ විශාලතම සම්මේලනයේ ප්‍රධාන දේශකයෙකු ලෙසද කටයුතු කලේය. මීට අමතරව ඔහු සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා උපදේශකවරයෙක් ලෙසද කටයුතු කරයි. CIMA ආයතනයේ සාමාජිකත්වය දරන චතුරංග, ඇමරිකාවේ වරලත් මූල්‍ය විෂ්ලේශක (Chartered Financial Analyst) විභාගයේ දෙවන අදියර සම්පූර්ණ කර ඇත. Skills : Data Analytics, Data Management, Power Pivot and Power BI, Data Visualization, Financial management, SAP FICO, IT Infrastructure, Legal processes, Bank financing and WC management, Financial and Management Accounting, Corporate finance, Vendor management, Project management, Business and financial Analysis, Indian set up for Business ( Investment, Taxes and legal), Communication, Team work...

340 Votes

DIG. M R Latheef

Bachelor’s in

ඞීඅයිජී ලතීෆ් නමින් බොහෝ ප‍්‍රකට එතුමා ළඟදී සේවයෙන් විශ‍්‍රාම යෑමට නියමිත එස්ටීඑෆ් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාය. එතුමා මෙරට නීතිය ප‍්‍රතිස්ථාපනය කිරිමටද අපරාධ වංචා දුෂණ මත්ද‍්‍රව්‍යවලට එරෙහිවද රටට කර ඇති සේවය ඉතා විශාලයි. ඔහුව විශ‍්‍රාම ගියද නැවත ජනතා සේවයට දේශපාලනයෙන් හෝ ගෙන එන්න ලැබේ නම් එය රටට ලොකු යහපතකි. මත්ද‍්‍රව්‍ය හා අපරාධ පිටුදැකීමට ඔහුගේ නිර්භීත සේවය රටට අත්‍යවශ්‍යයි. ඔහු වැනි දක්ෂයින් විශාම ගොස් සිටීම අපරාධයකි....

7589 Votes

Rohan Pallewatta

Add Your Heading Text Here Add Your Heading Text Here Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, cu eam blandit definitionem, ius adhuc consulatu laboramus et. Inani necessitatibus has ad, iriure mediocritatem ad mel, inermis repudiare constituto ex nam. Pro ut esse corrumpit, mei id iriure admodum eloquentiam, tempo..